Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 15 (SGK trang 51)

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một tọa độ :

\(y=2x\)

\(y=2x+5\)

\(y=-\dfrac{2}{3}x\)

\(y=-\dfrac{2}{3}x+5\)

b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ). Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b)Bốn đường thẳng đã cho cắt nhau tại các điểm O, A.

Vì đường thẳng y = 2x + 5 song song với đường thẳng y = 2x, đường thẳng y = - 2x/3 +5 song song với đường thẳng y = - 2x/3 , tứ giác OABC là hình bình hành (có hai cặp cạnh song song).

Vậy tứ giác OABC là hình bình hành

Các câu hỏi cùng bài học