Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 14: Vẽ trang trí – Trang trí đường diềm

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-18 08:35:43

Trang trí một đường diềm có kích thước: 20cm x 8cm. Họa tiết tự chọn. Màu sắc : 4 màu.

Lời giải

Lượt xem: 371