Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 14: TTMT- Mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-23 02:49:04

Câu 1

Nêu vài nét về bối cảnh xã hội Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954.

-       Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.

-       Năm 1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.

-        Năm 1945 cách mạng tháng tám thành công, nhà nước công - nông ra đời.

 Các họa sĩ hăng hái tham gia kháng chiến và đã có mắt trên mọi chiến lũy với tư các là người chiến sĩ – nghệ sĩ cách mạng.

Câu 2

Nêu một số hoạt động của mĩ thuật Việt Nam trong thời kì này.

* Giai đoạn 1 (từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1930):

-  Giai đoạn chịu nhiều ảnh hưởng của nghệ thuật Trung Hoa và Pháp. Hội họa chưa có gì đáng kể ngoài vài tác phẩm của họa sĩ Lê Văn Miến

- 1901 : xây dựng trường Mĩ nghệ Thủ Dầu Một.

- 1913 : trường Mĩ nghệ Trang trí và Đồ họa Gia Định.

- 1925 : trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương.

* Giai đoạn 2 (từ năm 1930 đến năm 1945):

- Hình thành phong cách nghệ thuật đa dạng với nhiều chất liệu khác nhau.

- Chất liệu sơn dầu và sơn mài được sử dụng chủ yếu.

- Tác phẩm tiêu biểu: (1943) Thiếu nữ bên hoa huệ; (1944) Hai thiếu nữ và em bé của Tô Ngọc Vân; (1943) Em Thúy của Trần Văn Cẩn ...

* Giai đoạn 3 (từ năm 1945 đến năm 1954):

- Chủ yếu vẽ tranh cổ động và kí họa.

- Đề tài phản ánh không khí toàn quốc kháng chiến, toàn dân kháng chiến.

- 1952 thành lập trường Mĩ thuật kháng chiến.

- Tác phẩm tiêu biểu: Trận tầm vu của Nguyễn Hiêm, Bác Hồ với các em thiếu nhi của Diệp Minh Châu…

Câu 3

Kể tên một số tác giả, tác phẩm được nêu trong bài.

-       Chân dung cụ Tú Mền – Hs Lê Văn Miến ( sơn dầu )

-       Cuộc họp - Hs Nguyễn Đỗ Cung ( màu bột )

-       Con trâu quả thực – Hs Tô Ngọc Vân ( kí họa màu nước )

-       Trận Tầm Vu – Hs Nguyễn Hiêm (màu bột )

-       Em thúy – Hs Trần Văn Cẩn ( sơn dầu)

-       Đi chợ về - Hs Nguyễn Phan Chánh ( tranh lụa )…

Lượt xem: 304

Các bài học liên quan