Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 14 (SGK trang 65)

Lý thuyết

Câu hỏi

Để xách một túi đựng thức ăn, một người tác dụng một lực 40N hướng lên trên. Hãy miêu tả “phản lực” (theo định luật III) bằng cách chỉ ra:

a) Độ lớn của phản lực?

b) Hướng của phản lực?

c) Phản lực tác dụng lên vật nào?

d) Vật nào gây ra phản lực này?

Hướng dẫn giải

a) Độ lớn của phản lực bằng 40N

b) Hướng của phản lực: hướng xuống dưới

c) Phản lực tác dụng vào tay người

d) Túi đựng thức ăn gây ra phản lực

Các câu hỏi cùng bài học