Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 14 (SGK trang 113)

Lý thuyết

Câu hỏi

Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở miền Nam nước Pháp có dạng một hình trụ, độ dài đường ống là 30 m (h. 86). Dung tích của đường ống nói trên là 1 800 000 lít.

Tính diện tích đáy của đường ống.

Hướng dẫn giải

thể tích của đường ống là:

V = 1 800 000 lít = 1 800 000 dm3 = 1800 m3

Chiều cao cua hình trụ là h = 30 m.

Từ công thức V= Sh => S = V/h = 1800/3 = 60 (m2)

Các câu hỏi cùng bài học