Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 13.Ôn tập truyện dân gian tiết 56

050bb8e1e502340b9c21628b1640d9ca
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-17 14:51:55 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 348 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Hãy tên các th lo truy dân gian đã ?ể KI TRA BÀI CŨ ỂTRUY DÂN GIANỆTRUY ỆC IƯỜTRUY ỆNG NGÔNỤTRUY ỆTRUY ỀTHUY TẾ TRUY ỆC TÍCHỔNh ng hình ứnày nh ớnh ng truy nào ệem đã c?ọ 143 2TIEÁT: 54, 55 BAØI 13 I. Đnh nghĩa các th lo iị truy ệdân gian đã c:ọTT Th lo iể ạĐnh nghĩaị123 Truy ềthuy tếTruy ệc tíchổTruy ệng ụngôn4 Truy ệc iườNgày:16.11.2010Ti 54ế Ti 54,55:ế TT Th ểlo iạ Đnh nghĩaị123 Truy ềthuy tếTruy ệc tíchổTruy ệng ngônụ Truy thuy là lo truy dân gian ểv các nhân và ki có liên quan đn ếl ch th quá kh th ng có ườ ốt ng ng, kì o. Truy thuy th hi ưở ượ ệthái và cách đánh giá nhân dân đi ốv các ki và nhân ch đc .ớ ượ ể4 Truy ệc iườ Truy thuy là ếgì?1. Truy truy thuy tệ :(chú thích SGK tr 7)Ti 54,55:ế I. Đnh nghĩa các th lo iị truy ệdân gian đã c:ọTT Th ểlo iạ Đnh nghĩaị123 Truy ềthuy tếTruy ệc tíchổTruy ệng ụngôn Truy thuy là lo truy dân gian ềcác nhân và ki có liên quan đn ch ửth quá kh th ng có ng ng, kì ườ ưở ượo. Truy thuy th hi thái và cách đánh ộgiá nhân dân đi các ki và nhân ệv ch đc .ậ ượ Lo truy dân gian cu đi ộs ki nhân quen thu c. Truy tích ổth ng có hoang đng, th hi ườ ườ ướm ,ni tin nhân dân chi th ng cu ốcùng cái thi đi cái ác, cái đi ớcái u, công ng đi công.ấ ấ4 Truy nệ iườ Th nào là ếtruy tích?ệ ổ1. Truy truy thuy t:ệ ế(chú thích SGK/tr 7)2. Truy tích:ệ ổ(chú thích SGK/ tr 53)Ngày:16.11.2010Ti 54ế I. Đnh nghĩa các th lo iị truy ệdân gian đã c:ọ Ti 54,55:ếTT Th ểlo iạ Đnh nghĩaị123 Truy ềthuy tếTruy ệc tíchổTruy ệng ụngôn Truy thuy là lo truy dân gian ềcác nhân và ki có liên quan đn ch ửth quá kh th ng có ng ng, kì ườ ưở ượo. Truy thuy th hi thái và cách đánh ộgiá nhân dân đi các ki và nhân ệv ch đc .ậ ượ Lo truy dân gian cu đi ộs ki nhân quen thu c... Truy tích ổth ng có hoang đng, th hi ườ ườ ướm ni tin nhân dân chi th ng cu ốcùng cái thi đi cái ác, cái đi ớcái u, công ng đi công.ấ ấ4 Truy nệ iườ1. Truy truy thuy t:ệ ế(chú thích SGK /tr 7)2. Truy tích:ệ (chú thích SGK/tr 53)Lo truy ng văn xuôi ho văn n, ầm chuy loài t, ho chính ượ ềcon ng ườđ nói bóng gió, kín đáo chuy con ng i, nh ườ ằkhuyên nh răn ng ta bài nào đó ườ ọtrong cu ng.ộ Em hi gì vể truy ng ngôn?ệ ụ3. Truy ng ngôn:ệ (chú thích SGK/tr 100 I. Đnh nghĩa các th lo iị truy ệdân gian đã c:ọ Ti 54,55:ếTT Th ểlo iạ Đnh nghĩaị123 Truy ềthuy tếTruy ệc tíchổTruy ệng ụngôn Truy thuy là lo truy dân gian ềcác nhân và ki có liên quan đn ch ửth quá kh th ng có ng ng, kì ườ ưở ượo. Truy thuy th hi thái và cách đánh ộgiá nhân dân đi các ki và nhân ệv ch đc .ậ ượ Lo truy dân gian cu đi ộs ki nhân quen thu c. Truy tích ổth ng có hoang đng, th hi ườ ườ ướm ,ni tin nhân dân chi th ng cu ốcùng cái thi đi cái ác, cái đi ớcái u, công ng đi công.ấ ấ4 Truy nệ iườ 1. Truy truy thuy t:ệ ế(chú thích SGK/ tr 7) 2. Truy tích:ệ ổ(chú thích SGK/ tr 53)Lo truy ng văn xuôi ho văn n, ầm chuy loài t, ho chính ượ ềcon ng ườđ nói bóng gió, kín đáo chuy con ng i, nh ườ ằkhuyên nh răn ng ta bài nào đó ườ ọtrong cu ng.ộ 3. Truy ng ngôn:ệ (chú thích SGK/tr 100 )Lo truy nh ng hi ng đáng ượ ườtrong cu ng nh ra ti ng mua vui ườho phê phán nh ng thói trong xã ấh i.ộ Truy là gì?ệ ườ 4. Truy i:ệ ườ (chú thích SGK/tr 124) II. Nh ng truy dân gian theo th lo i) đã và đc trong SGK ọNg văn 1:ữ I. Đnh nghĩa các th lo iị truy ệdân gian đã c:ọ Ti 54,55:ế00 0910111216 151413 17181920 0807 0605040302 012930 31323635 34333738394028272625242322 214950515256 5554 53575859604847464544434241 ch và tên nh ng ữtruy dân gian (theo th lo i) ạđã và đc trong Sách giáo ọkhoa Ng văn 1.ữ Lựa chọn và sắp xếp tên những truyện dân gian (theo thể loại) đã học và đọc trong SGK Ngữ văn 6- Tập 1. Truy nềthuy tế Con ng, cháu Tiên; Bánh ch ng, bánh ưgi y;Thánh Gióng; Tinh, Th Tinh;ầ ủS tích m.ự ươTruy ổtích a; Th ch Sanh; Em bé thông minh;ọ Cây bút th n; Ông lão đánh cá và con cá ầvàng.Truy nệng ụngôn ch ng đáy gi ng; Th bói xem voi;Ế ầĐeo nh cho mèo; Chân,Tay,Tai, t, ắMi ng.ệTruy nệc iườ Treo bi n; i, áo i;ể ướ Đo cày gi đngẽ ườ­ Nhóm 1: Truy truy thuy ế­ Nhóm 2: Truy tíchệ ổ­ Nhóm 3: Truy ng ngôn ụ­ Nhóm 4: Truy iệ ườ