Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 11: Vẽ trang trí – Trình bày bìa sách

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-23 03:49:33

Trình bày một bìa sách có kích cỡ: 14,5x20,5cm; tên sách tự chọn

Lượt xem: 341

Các bài học liên quan