Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 11. Giữ gìn các công trình công cộng

32663731336263366130616431623061343234656539316133383433336238383438353439623863363265333562646665393039353363346165356264363834
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 07:36 AM ngày 2-01-2020 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 287 | Lượt Download: 0 | File size: 6.604288 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2016

ĐẠO ĐỨC

1/ Thế nào là lịch sự với mọi người?
2/ Em hãy nêu những việc mà em đã cư xử lịch sự
với mọi người xung quanh trong cuộc sống hàng
ngày?

Lăng Bác

Cầu Trường Tiền - Huế

Chùa Cầu - phố cổ Hội An

Chợ Bến Thành – TP Hồ Chí Minh

Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2016
ĐẠO ĐỨC

Giữ gìn các công trình công cộng

HOẠT ĐỘNG 1: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG (thảo luận nhóm đôi)

Đi học về qua nhà văn hoá xã, Tuấn rủ Thắng: “ Tường quét vôi
trắng thế này mà vẽ con ngựa lên đó thì đẹp lắm đây. Ta vẽ đi, Th ắng ơi ! ”
Câu hỏi
Nếu em là bạn Thắng trong tình huống trên, em sẽ làm gì? Vì sao?

Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2016
ĐẠO
ĐỨ
C công cộng
Giữ gìn các công
trình
*Kết luận: Nhà văn hoá là một công trình
công cộng, là nơi sinh hoạt văn hoá chung c ủa
nhân dân, được xây dựng bởi nhiều công sức,
tiền của. Vì vậy, Thắng cần phải khuyên Hùng
nên giữ gìn không được vẽ bậy lên đó.

Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2016
ĐẠO ĐỨC

Giữ gìn các công trình công cộng
*Ghi nhớ: Công trình công cộng là tài sản chung
của xã hội. Mọi người dân đều có trách nhiệm
bảo vệ, giữ gìn.

Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2016
ĐẠO ĐỨC

Giữ gìn các công trình công cộng
Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến

Bài tập 1: Trong những tranh dưới đây, tranh nào vẽ hành vi, việc làm đúng? Vì sao?
(làm việc cá nhân).

Tranh1

Tranh 2

Tranh 4