Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá

9d9cfe10b75fb031d633c253a5f6dcf9
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-01 00:19:04 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 242 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO C& ĐÀO QU LAWRENCEN S. TINGỘ Cu thi thi bài gi ng Elearning ch đa chí Vi Nam”ư ệBài thiựD ĐA CHÍ HUY MGAR, ĐĂK LĂKƯ ƯN hóm giáo viên: Nguy Th Nhung; Hà Th Chúcê ịTr ng THCS Nguy Hu thôn 3, xã EaMnangươ ệHuy M’gar, nh ĐăkLăkệ iEmail: nguyennhung177nvb@gmail.comĐi tho i: 0988262676ệ ạTháng 11/2016Mục tiêu bài học Giúp các em học sinh khối trong toàn huyện khi học tiết“Chương trình địa phương” môn Ngữ văn sẽ hiểu biết hơn về địa bàn huyện mình đang sinh sống. Đồng thơi, giúp cho những ai muốn tìm hiểu về huyện CưMgar, tinh Đăk Lăk khi có định đi du lịch hoặc định cư vùng đất này. ..Cấu trúc bài họcPhần 1: Điều kiện tự nhiên 1. Lịch sử hình thành 2. Vị trí địa lí 3. Địa hình, khí hậuPhần 2: Điều kiện xã hội Dân cư,văn hóa 2. Kinh tế 3. Giáo dục, tế 4. Du lịch, dịch vụPhần 3: Lơi kếtPhần I: Điều kiện tự nhiên­ Huy M’gar ưđc thành ượ ậngày 23/01/1984- trí ịtrung tâm nh iĐăk Lăk- Có ng di ệtích nhiên là ự82.443 ha.- Có 17 đn ịhành chính tr ựthu trong đó có ộ2 th tr và 15 xãị I. ch hình thànhị ửII. trí đa líị Mgar là huy ện trí trung tâm ủt nh Đăk Lăk, Vi Nam. Phía ệĐông giáp huy Krông Búk, ệphía Tây và Tây giáp ắhuy Ea Súp và Buôn Đôn, ệphía Nam giáp Thành ph ốBuôn Ma Thu t, phía ắgiáp huy Ea HLeo.ệ trí này, Mgar có ưvai trò to đi phát tri ểv kinh văn hóa, chính tr ịc nh Đăk Lăk.ủ Phần 1: Điều kiện tự nhiênIII. Đa hình, khí u:ị Ph I: Đi ki nhiênầ ự­ Đa hình khá ng ằph ng, 70% ơlà đt Bazan.ấ ỏ-Khí xích ậđo nh ng khá ôn ưhòa và mát Có ẻ2 mùa rõ là mùa ệm và mùa khôư .Huy Mgar thu nh nào sau đây?ệ iCorrect Click anywhere to continueCorrect Click anywhere to continue Incorrect Click anywhere to continueIncorrect Click anywhere to continueYou answered this correctly!You answered this correctly! Your answer:Your answer:The correct answer is:The correct answer is: You did not answer this question completelyYou did not answer this question completelyYou must answer the question before continuing You must answer the question before continuing Submit Trả lơi ClearLàm lạiA) Đăk NôngB) Đăk LăkC) Đà ngẵD) Gia LaiHuyện CưMgar được thành lập ngày tháng năm nào?Correct Click anywhere to continueCorrect Click anywhere to continue Incorrect Click anywhere to continueIncorrect Click anywhere to continueYou answered this correctly!You answered this correctly! Your answer:Your answer:The correct answer is:The correct answer is: You did not answer this question completelyYou did not answer this question completelyYou must answer the question before continuing You must answer the question before continuing Submit Trả lơi ClearLàm lạiA) 23/01/1984B) 23/11/1984C) 21/01/1985D) 23/3/1984Correct Click anywhere to continueCorrect Click anywhere to continue Incorrect Click anywhere to continueIncorrect Click anywhere to continueYou answered this correctly!You answered this correctly! Your answer:Your answer:The correct answer is:The correct answer is: You did not answer this question completelyYou did not answer this question completelyYou must answer the question before continuing You must answer the question before continuing Submit Trả lơi ClearLàm lạiCh n, đi đúng vào các ch tr ng ểhoàn thành bài sau: Huy Mgar có ki khí ểnăm tr đn tháng năm sau. ướ năm có hai mùa rõ ộr ệh uậ tháng ừlà Mùa tháng ừ11 đn tháng 10,mùaế