Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 11 Các yếu tố tự sự miêu tả trong văn bản biểu cảm (2)

f51906cfc99342d673b5dc1f8ef503b1
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-22 08:37:52 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 221 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ PP GIẢI BÀI TẬP BÀI 24: TÍNH CHI. PHƯƠNG PHÁP GIẢI Chú ý: Khi viết PTHH chú viết sản phẩm theo quy tắc hóa trị.- Đối với phi kim: cố gắng thuộc sản phẩm. Trong chvới O2 là C, S, P, H2 tạo sản phẩm tương Đối với kim loại: viết sản phẩm theo quy tắc hóa trị.- Riêng lớp 8, khi Fe tác dụng với oxi nhiệt độ cao tạo sản phẩm FeCác em có thể biết thêm phản ứng tạo gỉ sắt xảy ra 4Fe 3O2 nH2O II. BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài Đốt cháy etilen C2H4 tạo ra khí cacbonic va hphản ứng đó. Bài Viết PTHH: a. O2 ��→ b. Ba O2 ��→ c. C6H6 O2 ��→ d. O2 ��→ e. Fe O2 ��→ Bài Bổ túc các PTHH sau: (Giải thích: Bổ túc là thêm vào những chỗ hoặc chừa trống chất Sau khi điền đầy đủ chất, phải cân bằng PTHH).a. O2 ��→ b. ��→ H2O c. Zn ��→ ZnO http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn ÀI 24: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIDạng 1: Viết PTHH ản phẩm theo quy tắc hóa trị. ối với phi kim: cố gắng thuộc sản phẩm. Trong chương trình lớp chỉ có một số phi kim tác ương ứng là CO2; SO2; P2O5; H2O. ản phẩm theo quy tắc hóa trị. ụng với oxi nhiệt độ cao tạo sản phẩm Fe3O4. ản ứng tạo gỉ sắt xảy ra như sau 2Fe2O3 nH2O ạo ra khí cacbonic va hơi nước, đồng thời tỏa nhiều nhiệt. Viết PTHH của ững chỗ hoặc chừa trống chất có CTHH phù hền đầy đủ chất, phải cân bằng PTHH). Văn Anh tốt nhất! ẤT HÓA HỌC CỦA OXI ớp chỉ có một số phi kim tác dụng ều nhiệt. Viết PTHH của có CTHH phù hợp trong phản ứng.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! d. ��→ SO2 e. Al O2 ��→ f. SO2 ��→ SO3 g. C2H4 ��→ H2O Bài Propan có CTHH là C3H8, khi cháy tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước, tỏa nhiều nhiệt. Viết PTHH biểu diễn sự cháy. Bài Viết PTHH biểu diễn phản ứng cháy trong oxi của: a) Các phi kim: C, S, P. Biết tạo thành P2O5. b) Các kim loại: Na, Zn, Al, Fe, Cu. Biết Fe tạo thành Fe3O4. c) Các hợp chất: CO, NO, CH4, C2H6, C3H8, biết CO và NO khi cháy trong oxi tạo thành CO2 và NO2, các hợp chất còn lại tạo thành sản phẩm khí CO2 và hơi nước. III. HƯỚNG DẪN GIẢI Bài C2H4 O2 ��→ CO2 +H2O Bài a. 4P 5O2 ��→ 2P2O5 b. 2Ba O2 ��→ 2BaO c. 2C6H6 9O2 ��→ 6CO2 6H2O d. 4K O2 ��→ 2K2O e. 3Fe 2O2 ��→ Fe3O4 Bài a. O2 ��→ CO2 b. 2H2 O2 ��→ 2H2O c. 2Zn O2 ��→ 2ZnO d. 2S O2 ��→ 2SO2 e. 2Al 3O2 ��→ 2Al2O3 f. 2SO2 O2 ��→ 2SO3Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! g. C2H4 3O2 ��→ 2CO2 2H2O Bài C3H8 O2 ��→ CO2 H2O Bài 5. a. Các phương trình phản ứng xảy ra là: O2 ��→ CO2 O2 ��→ SO2 4P 5O2 ��→ 4P2O5 b. Các phương trình phản ứng xảy ra là: 4Na O2 ��→ 2Na2O 2Zn O2 ��→ 2ZnO 4Al 3O2 ��→ 2Al2O3 3Fe 2O2 ��→ Fe3O4 2Cu O2 ��→ 2CuO c. Các phương trình phản ứng xảy ra là: 2CO O2 ��→ 2CO2 2NO O2 ��→ 2NO2 CH4 3O2 ��→ CO2 2H2O 2C2H6 7O2 ��→ 4CO2 6H2O C3H8 +5 O2 ��→ 3CO2 4H2O
2020-09-27 19:26:42