Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 10 (SGK trang 92)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi K là giao điểm của AH và DE, I là giao điểm của BH và DF. Chứng minh 3 vectơ \(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{KI,}\overrightarrow{FG}\) đồng phẳng ?

Hướng dẫn giải

Giải bài 10 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 10 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Các câu hỏi cùng bài học