Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

bài 10 hóa trị

39653735333433343639383362393065396637363863626661646631373565613962373365373262396638653561333864616564666433653137386336613036
Gửi bởi: nhanthuat vào 04:22 PM ngày 2-09-2016 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 249 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giaùo vieân :VOÕ THÒ TRUÙC GIANGÑôn vò THCS LONG KIEÁNTieát 26 Baøi 18 Chöông 3.Chöông 3.MOL VAØ TÍNH TOAÙN HOAÙ HOÏCTieát 26I. MOL LAØ GÌ ?Hay mol chất1 chục quyển tập gồm có 10 quyển tập1 tá bút chì gồm có 12 bút chìcó chứa 6.10 23 nguyên tử (hoặc phân tử) của chất đó Vậy trong Hoá Học mol chấtcó chứa nguyên tử (hoặc phân tử) của chất đóChöông 3.MOL VAØ TÍNH TOAÙN HOAÙ HOÏCTieát 25. Baøi 18I. MOL LAØ GÌ -Mol là lượng chất có chứa 6.10 23 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. -Số 6.10 23 gọi là số Avogađro và được kí hiệu là NVí dụ mol nguyên tử Fe Có chứa 6.10 23 nguyên tử Fe mol phân tử NaCl Có chứa 6.10 23 phân tử NaClNếu có mol phân tử NaCl Có chứa. ………… phân tử NaCl 12.10 23Bài tập Hoàn thành bảng sauSố mol nguyên tử (hoặc phân tử chất Số nguyên tử hoặc phân tử của chất1 mol nguyên tử Cu Có ………….. ……….. Cu………… nguyên tử CCó 18.10 23 nguyên tử C2,5 mol phân tử SO2 Có …………………… SO26.10 23 nguy ên tử3 mol15.10 23 ph ân tử1 mol Fe mol CuChöông 3.MOL VAØ TÍNH TOAÙN HOAÙ HOÏCTieát 25. Baøi 18I MOL LAØ GÌ ?II KH ỐI LƯỢNG MOL LAØ GÌ ?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.