Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 10.6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Lập công thức hoá học của những hợp chất hai nguvên tố như sau :

P(III) và H ;          P(V) và O ;

Fe(III) và Br(I) ; Ca và N(III).

Hướng dẫn giải

Gợi ý làm nhanh các bài tập lập công thức hoá học dạng AxBy  khi biết hoá trị a, b. Lập tỉ lệ {x \over y} = {a \over b} và nhẩm tính theo ba trường hợp sau :

1 ) Khi a = b thì X = y = 1

2 ) Khi a = 1 thì X = b và y = 1

hoặc b = 1 thì X = 1 và y = a          

3) Khi a khác  b và đều >= 2 thì X = b và y = a.

Nếu cả hai a và b là số chẵn, hoặc có ước số chung, thì rút gọn lấy số đơn giản nhất.

PH3 ; P205 ; FeBr3 ; Ca3N2

Các câu hỏi cùng bài học