Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1: Trang 25 - sách TBĐ địa lí

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào hình 21.1 trong SGK và kiến thức đã học, hãy cho biết:

  • Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi của các ảnh đó thuộc các vùng khí hậu nào................................
  • Sự thay đổi của cảnh quan tự nhiên dưới tác động của hoạt động nông nghiệp của con người........................
  • Hoạt động công nghiệp có ảnh hưởng thế nào đối với môi trường tự nhiên. Cho ví dụ..............................

Hướng dẫn giải

  • Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi của các ảnh đó thuộc các vùng khí hậu: Ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt, nhiệt đới, cận nhiệt.
  • Hoạt động nông nghiệp đã làm thay đổi tích cực bộ mặt cảnh quan tự nhiên như hình thành nên những cánh đồng, đồn điền, trang trại, làm rượng bậc thang…Bên cạnh đó hoạt động nông nghiệp cũng làm thay đổi cảnh quan theo chiều hướng tiêu cực: hiện tượng chặt phá rừng làm nương rẫy, sử dụng bừa bãi chất hóa học, sử dụng đất không hợp lý…
  • Ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp đối với môi trường tự nhiên:
  • Các chất khí thải công nghiệp đã gây ra các hiện tượng ô nhiễm không khí: mưa xít, hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ôdôn,...
  • Nước thải công nghiệp gây ra ô nhiễm nguồn nước: các hiện tượng thủy triều đỏ, thủy triều đen,...
  • Đẩy mạnh khai thác tài nguyên khoáng sản làm cho môi trường ở khu vực khai thác bị xáo trộn,..
 

Các câu hỏi cùng bài học