Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 84)

Lý thuyết

Câu hỏi

Dạng thù hình của nguyên tố là gì ? Cho hai thí dụ.

Hướng dẫn giải

– Dạng thù hình của nguyên tố là những đơn chất khác nhau do cùng một nguyên tố hóa học tạo nên.

– Một nguyên tố hóa học có thể tạo ra hai hay nhiều đơn chất. Ví dụ:

Cacbon có ba dạng thù hình: kim cương, than chì, cacbon vô định hình.

Photpho có ba dạng thù hình: photpho trắng, photpho đỏ và photpho đen.

Các câu hỏi cùng bài học