Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 80)

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào bảng 22.1, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học