Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 75)

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau?

Hướng dẫn giải

Độ muối ( độ mặn nước biển ) khác nhau do tác động của các yếu tố:
- Nhiệt độ nước biển (các dòng hải lưu nóng, lạnh).
- Lượng bay hơi nước.
- Nhiệt độ môi trường không khí.
- Lượng mưa.
- Điều kiện địa hình ( vùng biển kín hay hở ).
- Số lượng nước sông đổ ra biển.

Các câu hỏi cùng bài học