Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 57)

Lý thuyết

Câu hỏi

Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?

Hướng dẫn giải

- Khí hậu là sự biểu hiện lặp đi lặp lại tình hình thời tiết ở nơi nào đó trong 1 thời gian dài,còn thời tiết là sự biểu hiện khí tượng ở 1 nơi nào đó trog thời gian ngắn.

-khí hậu là từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác và đã trở thành quy luật còn thời tiết luôn thay đổi

Các câu hỏi cùng bài học