Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 48)

Lý thuyết

Câu hỏi

Bình nguyên có mấy loại? Tại sao gọi là bình nguyên bồi tụ?

Hướng dẫn giải

Bình nguyên là dạng địa hình thấp, tương đối bằng phẳng, có độ cao tuyệt đối thường là dưới 200m, là nơi thuận lợi cho việc trồng các cây lương thực và thực phẩm.

Có hai loại bình nguyên:

+Bình nguyên do băng hà bào mòn

+Bình nguyên bồi tụ

Gọi là bình nguyên bồi tụ vì:

Các bình nguyên này được bồi đắp bởi phù sa màu mỡ của sông, biển

Các câu hỏi cùng bài học