Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 44)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào?

Hướng dẫn giải

a/ Tính chất nhiệt đới:

– Nằm trong vùng nội chí tuyến nên tổng bức xạ lớn, cán cân bức xạ dương quanh năm.

– Nhiệt độ trung bình năm trên 200C

– Tổng số giờ nắng từ 1400 – 3000 giờ/năm.

b/ Lượng mưa, độ ẩm lớn:

– Lượng mưa trung bình năm cao: 1500–2000 mm. Mưa phân bố không đều, sườn đón gió 3500– 4000 mm.

– Độ ẩm không khí cao trên 80%, cân bằng ẩm luôn luôn dương

*Nguyên nhân:

– Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến, góc nhập xạ lớn và mọi nơi trong năm đều có 2 lần Mặt trời lên thiên đỉnh.

– Các khối khí di chuyển qua biển đã mang lại cho nước ta lượng mưa lớn.

Các câu hỏi cùng bài học