Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 41)

Lý thuyết

Câu hỏi

Vẽ đồ thị của các hàm số :

a. \(y=2x-3\)

b. \(y=\sqrt{2}\)

c. \(y=-\dfrac{3}{2}x+7\)

d. \(y=\left|x\right|-1\)

Hướng dẫn giải

a) Đồ thị hàm số y = 2x - 3 là đường thẳng đi qua hai điểm P(0; - 3) và hình a).

b) Đồ thị hàm số y = √2 là đường thẳng song song với trục hoành đi qua điểm P(0; √2) (hình b).

c) Đồ thị hàm số là đường thẳng. Bởi vì giao điểm của đồ thị với trục tung P(0; 7) với trục hoành có tọa độ tương đối lớn nên ta có thể chọn các điểm thuộc đồ thị có tọa độ nhỏ hơn cho dễ vẽ. Chẳng hạn A(4; 1), B(2; 4). Đồ thị là đường thẳng AB (hình c).

d) y = |x| - 1 = (hình d).

Các câu hỏi cùng bài học