Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 27)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Hãy chỉ ra các vectơ bằng \(\overrightarrow{AB}\) có điểm đầu và điểm cuối là O hoặc các đỉnh của lục giác ?

Hướng dẫn giải

Giải bài 1 trang 27 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Các câu hỏi cùng bài học