Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 18)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xà phòng là gì ?

Hướng dẫn giải

Xà phòng trước kia được điều chế bằng cách cho chất béo tác dụng với kiềm bằng phản ứng xà phòng hoá. Sản phẩm tạo ra muối natri hoặc kali của axit béo.

Các câu hỏi cùng bài học