Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 18)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cắt bìa theo mẫu dưới đây (h.1.23), gấp theo đường kẻ, rồi dán các mép lại để được các hình tứ diện đều, hình lập hương và hình bát diện đều ?

Hướng dẫn giải

Làm thủ công

Các câu hỏi cùng bài học