Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 123)

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?

Hướng dẫn giải

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Các câu hỏi cùng bài học