Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 120)

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao sông ngòi nước ta lại có hai mùa nước khác nhau rõ rệt?

Hướng dẫn giải

Chế độ nước sông phụ thuộc chặt chẽ vào chế độ mưa của khí hậu. Khí hậu nước ta có một mùa mưa và một mùa khô rõ rệt, vì thế sông ngòi nước ta có một mùa lũ và một mùa cạn khác nhau rõ rệt.

Các câu hỏi cùng bài học