Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 105)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày sự phát triển nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á.

Hướng dẫn giải

Đặc điểm : Nền nông nghiệp nhiệt đới
Sự phân bố :
- Trồng cây lúa nước : Việt Nam , Indonexia
- Trồng cây công nghiệp : cà phê , hồ tiêu , cao su , dừa nhiều ở Việt Nam , Thái Lan , Malaysia
- Chăn nuôi , đánh bắt và nuôi trồng , hải sản : có lợi thế về sông ; Là ngành kinh tế truyền thống , chủ yếu phát triển ở Plilippines , Malaysia , Việt Nam

Các câu hỏi cùng bài học