Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK Tập 2 - Trang 7)

Lý thuyết

Câu hỏi

Lập bảng số liệu thống kê cho một cuộc điều tra nhỏ về một dấu hiệu mà em quan tâm (điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp, số bạn nghỉ học trong một ngày của một lớp trong trường, số con trong từng gia đình sống gần nhà em, ...).

 

Hướng dẫn giải

Cộng thêm có nhìu ng cần trl hơn hững câu hỏi mà ai cx lm dkd này

Các câu hỏi cùng bài học