Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (Sách bài tập trang 77)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xếp ngẫu nhiên ba người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa bé vào ngồi trên 6 cái ghế xếp thành hàng ngang. Tính xác suất sao cho :

a) Đứa bé ngồi giữa hai người đàn bà

b) Đứa bé ngồi giữa hai người đàn ông

Hướng dẫn giải

Tổ hợp - xác suất

Các câu hỏi cùng bài học