Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1. Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

29aa62d9c69c0fad4ad3763adcb3efa8
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-28 09:40:15 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 252 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TI 10:Ế Luy pệ ng miêu ảtrong văn thuy minhả ếTi 10ế Luy pệ ng trong ốvăn thuy minhả ếI. CHU NHÀẨ II. LUY TRÊN ẬL PỚ1. Tìm hi đ, tìm ý:ể Con trâu làng quê Vi Namở ệ1. Th lo iể thuy minhế2. dungộ Con trâu trong đi ng ốlàng quê VN­ Con trâu trong ngh nôngề-Con trâu trong đi ng ng ườnông dân Ti 10ế Luy pệ ng trong ốvăn thuy minhả ếI. CHU NHÀẨ II. LUY TRÊN ẬL PỚ1. Tìm hi đ, tìm ýể ề2. Dàn B. Dàn ý1. bàiởGi thi chung con trâuớ ềS bó con trâu ng Vi Namự ườ ệTi 10ế Luy pệ ng trong ốvăn thuy minhả ếI. CHU NHÀẨ II. LUY TRÊN ẬL PỚ 2. Thân bài1. Đc đi con trâuặ ủL li SGKấ ệ1. Tìm hi đ, tìm ýể ề2. Dàn ýTi 10ế Luy pệ ng trong ốvăn thuy minhả ếI. CHU NHÀẨ II. LUY TRÊN ẬL PỚ 2. Thân bài2. Con trâu trong ngh làm ru ngề ộ­ Trâu cày ru ngừ ộ­ Trâu kéo xe ch lúa, rở Con trâu đi tr cái cày theo sauướ Trên đng đng sâuồ ướ Ch ng cày, y, con trâu đi ấb aừ1. Tìm hi đ, tìm ýể ề2. Dàn ýTi 10ế Luy pệ ng trong ốvăn thuy minhả ếI. CHU NHÀẨ II. LUY TRÊN ẬL PỚ 2. Thân bài3. Con trâu trong i, đình đámễ ộ­ Là trong nh ngv th ầtrong đâm trâu Tây Nguyênễ ở­ Là nhân t”ậ chính trong ộch trâu n.ọ ơ­ Là không th thi nh ng ễh đình đám.ộ1. Tìm hi đ, tìm ýể ề2. Dàn