Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1.32 - Đề toán tổng hợp (Sách bài tập trang 22)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật (SAC) và đáy bằng \(60^0\), AB = 2a, BC = a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC theo a ?

Hướng dẫn giải

Khối đa diện

Các câu hỏi cùng bài học