Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 7 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Sinh hoạt văn hoá thời Trần được thể hiện như thế nào?

Hướng dẫn giải

Đạo Phật phát triển nhưng không bằng thời Lý.
* Nho giáo ngày càng phát triển mạnh (Do các nhà Nho được bổ nhiệm vào bộ máy nhà nước) và do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị .
- Các tín ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến trong nhân dân và có phần phát triển hơn trước:
+Nhân dân ta ưa thích các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian như : ca hát, nhảy múa,chèo tuồng, đấu vật, đua thuyền . . . Vẫn được phát triển và phổ biến.
+Tập quán sống giản dị như đi chân đất, áo quần đơn giản nhưng bên trong là một dân tộc giàu tinh thần thượng võ yêu quê hương đất nước thiết tha và trọng nhân nghĩa

Các câu hỏi cùng bài học