Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 6 trang 32 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Việc nhà Lý dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long có ý nghĩa gì ?

Hướng dẫn giải

Dời đô về Thăng Long với vị trí trung tâm đất nước có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước về nhiều mặt và bảo vệ đất nước hơn ở Hoa Lư...

Các câu hỏi cùng bài học