Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 5 trang 82 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy kể tên các làng thủ công nổi tiếng, các đô thị nổi tiếng ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII. Theo em biết, có làng thủ công hay đô thị nào còn tồn tại đến ngày nay ?

Hướng dẫn giải

HS dựa vào SGK, kể tên một số làng nghề thủ công, đô thị nổi tiếng ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIIIỂ. Vận dụng vốn hiểu biết của mình đê nêu tên một vài làng nghề thủ công và đô thị còn tồn tại đến ngày nay.

Các câu hỏi cùng bài học