Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 5 trang 68 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Nước Cham-pa được thành lập như thế nào ?

- Hoàn cảnh :   

- Quá trình thành lập :

Hướng dẫn giải

- Hoàn cảnh :   

Cuối thế kỉ II, nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, đặt tên nước là Lâm Ấp.

     Các vua Lâm Ấp thường tấn công các nước láng giềng để mở rộng lãnh thổ, rồi đổi tên nước là Cham-pa.

- Quá trình thành lập :Từ phạm vi lãnh thổ nhỏ đến phạm vi lãnh thổ lớn hơn : phía Bắc đến Hoành Sơn (huyện Tây Quyển) phía Nam đến Phan Rang. Đổi tên nước là Cham-pa.

Các câu hỏi cùng bài học