Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 5 trang 55 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy cho biết ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Giải thích vì sao ở nhiều địa phương trong cả nước có đền thờ Hai Bà Trưng và nhiều trường học, đường phố, quận,... mang tên Hai Bà Trưng.

Hướng dẫn giải

-       Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng : thể hiện ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc ta.

-       Giải thích : Thể hiện lòng kính trọng và biết ơn Hai Bà Trưng và ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc ta.

Các câu hỏi cùng bài học