Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày ngắn gọn nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Hai Bi Trưng năm 40. Theo em mục tiêu của cuộc khởi nghĩa là gì ?

Hướng dẫn giải

-       Nguyên nhân : Do chính sách cai trị tàn bạo của bọn phong kiến phương Bắc đối với nước ta (nội dung chính của chính sách...) làm cho dân ta căm phẫn, muốn nổi dậy chống lại.

-       Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa : giành lại độc lập cho Tổ quốc, nối tiếp sự nghiệp các vua Hùng.

Các câu hỏi cùng bài học