Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?

Hướng dẫn giải

Nhà nước Âu Lạc bị Triệu Đà chia rẽ nội bộ, các tướng giỏi như Cao LỖ, Nồi Hầu phải về quê, nhà vua chủ quan không đề phòng nên bị thất bại nhanh chóng trước cuộc tấn công xâm lược của Triệu Đà năm 179 TCN. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ.

Các câu hỏi cùng bài học