Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 20 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu những biểu hiện về sự phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co

Hướng dẫn giải

Sự phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào?
Trả lời:
- Thời kì Ăng-co (từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV) là thời kì phát triển huy hoàng của chế độ phong kiến Cam-pu-chia. Biểu hiện : nông nghiệp phát triển, lãnh thổ mở rộng, văn hoá độc đáo, tiêu biểu nhất là kiến trúc đền tháp (Ăng-co Vát, Ăng-co Thom).
 

Các câu hỏi cùng bài học