Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 17 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Lý thuyết

Câu hỏi

 Hãy điền các từ ngữ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

1. Người Ai Cập cổ đại đã tính được số Pi bằng................ 

2. Những công trình kiến trúc nổi tiếng của các quốc gia cổ đại phương Đông là......

3. Lịch của người Hi Lạp và Rô-ma cổ đại là................. 

4. Hệ thống chữ cái a, b, c lúc đầu có ...................  sau có thêm ........ chữ cái mà ngày nay chúng ta vẫn đang dùng.

5. Những di tích kiến trúc và điêu khắc nổi tiếng của Hi Lạp và Rô-ma cổ đại là.......

Hướng dẫn giải

1. 3,16 ;

2. Kim tự tháp ở Ai Cập, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà, Vạn lí trường thành ở Trung Quốc,... ;

3. Dương lịch ;

4. 20... 6... ;

5. đền Pác-tê-nông, đấu trường Cô-li-dê, tượng thần Vệ nữ, tượng lực sĩ ném đĩa,....

Các câu hỏi cùng bài học