Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3 trang 35 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy nối các ô với nhau theo hàng ngang cho phù hợp.

Hướng dẫn giải

Văn hóa Đông Sơn - Thanh Hóa - Bắc bộ và Bắc Trung Bộ - Văn Lang

Văn hóa Sa Huỳnh - Quảng Ngãi - Nam Trung Bộ - Cham-pa

Văn hóa Ốc Eo - An Giang - Tây Nam Bộ - Phù Nam.

Các câu hỏi cùng bài học