Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 7 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.

1.  Các vùng đất mới vừa là mục tiêu vừa là kết quả của các cuộc phát kiến địa lí cuối thế kỉ XV.

2.  Va-xcô đơ Ga-ma là người đầu tiên đi vòng quanh Trái Đất.

3.  Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu hình thành trên cơ sở bóc lột dã man những

người lao động trong nước, buôn bán nô lệ da đen và cướp bóc các nước thuộc địa.

4.  Giai cấp tư sản châu Âu có nguồn gốc là các chủ xưởng, chủ đồn điền và

các thương nhân giàu có.

5.  Những người nông nô không có ruộng đất, thợ thủ công bị phá sản trở

thành những người vô sản làm thuê cho chủ tư bản.

Hướng dẫn giải

Đúng : 3, 4, 5 ;

Sai : 1, 2

Các câu hỏi cùng bài học