Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 6 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào các ô  đầu các câu sau.

1. Các sự kiện sau đây được ghi theo âm lịch hay dương lịch ?

Ngày 2-1 năm Mậu Tuất: khởi nghĩa Lam Sơn - ghi theo âm lịch.

 Ngày 2-9-1945 : ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - ghi theo dương lịch.

  Ngày 5-1 năm Kỉ Dậu : chiến thắng Đống Đa - ghi theo dương lịch.

 Tháng 2 năm Canh Tí: khởi nghĩa Hai Bà Trưng - ghi theo âm lịch.

2. Cách tính thời gian như sau là đúng hay sai ?

Năm 40 cách ngày nay 2050 năm.

Năm 179 TCN cách ngày nay 2192 năm.

 Thiên niên kỉ I TCN cách ngày nay 1011 năm.

 Thế kỉ XV cách ngày nay 512 năm.

Hướng dẫn giải

1. Đ, Đ, S, Đ 

2. S, Đ, S, S.

Các câu hỏi cùng bài học