Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 20 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô  trước các câu sau. 

1. Người tinh khôn được hình thành từ Người tối cổ.

2.  Gọi là Người tinh khôn vì họ đã rất khôn ngoan như người ngày nay.

3.  Xã hội nguyên thuỷ dần tan rã khi Người tinh khôn xuất hiện.

4.  Nguyên nhân chủ yếu làm xã hội nguyên thuỷ tan rã là sự xuất hiện công cụ bằng kim loại dẫn tới xuất hiện của dư thừa trong xã hội.

5.  Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trên lưu vực các dòng sổng lớn, rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

6.  Điều kiện tự nhiên ở khu vực Địa Trung Hải chỉ thuận lợi cho việc trồng

cây ăn quả và buôn bán đường biển.

7.  Giai cấp thống trị ở phương Đông là tầng lớp quý tộc, còn phương Tây là chủ nô

8.  Xã hội cổ đại phương Tây gọi là xã hội chiếm hữu nô lệ.

Hướng dẫn giải

Đ : 1, 3, 5, 6, 7, 8 ;

S : 2, 4

Các câu hỏi cùng bài học