Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1 trang 93 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm

A. 1801.                                                               B. 1802.

c. 1804                                                                D. 1806.

2. Niên hiệu đầu tiên của nhà Nguyễn là

A. Gia Long.                                                         B. Minh Mạng,

c. Triệu Trị.                                                           D. Tự Đức.

3. Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ luật

A. Quốc triều hình luật.                                        B. Hình luật.

C. Hoàng triều luật lệ (Luật Gia Long).                 D. Hình thư.

4. Trong công cuộc khai hoang của các vua triều Nguyễn, hai huyện miền ven biển Bắc Thành được lập nên gồm

A. Kiến Xương và Tiền Hải (Thái Bình).

B. Tiền Hải và Thái Thuỵ (Thái Bình),

c. Kiến Xương và Vũ Thư (Thái Bình)

D. Tiền Hải (Thái Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình).

5. Chính sách của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây là gì ?

A. Không cho người phương Tây mở cửa hàng, chỉ được phép ra vào một số cảng đã quy định.

B. Chỉ giao lưu buôn bán với thương nhân một số nước phương Tây.

C. Thực hiện chính sách "đóng cửa", khước từ mọi sự trao đổi buôn bán.

D. Chỉ đặt quan hệ buôn bán với thương nhân Pháp.

Hướng dẫn giải

1

2

3

4

5

D

A

C

D

A

Các câu hỏi cùng bài học