Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 04:31 AM ngày 8-07-2020

Mục lục
* * * * *

I. Khái quát nội dung câu chuyện

* Nội dung 1

   - Hiện tượng: Tảo hôn, sinh nhiều con, li hôn

      + Trẻ em không được đi học

      + Mê tín dị đoan

      + Các tệ nạn xã hội

      + Ma chay linh đình

-> Nguyên nhân sinh ra đói nghèo.

* Nội dung 2

   - Làng sạch sẽ, dùng nước sạch

   - Trẻ em được đi học, phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ.

   - Ốm đến trạm xá

   - Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

   - An ninh trật tự được đảm bảo

   - Xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu

   -> Người dân yên tâm sản xuất, đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao.

=> Ý nghĩa: Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của người dân và sự phát triển, giữ vững bản sắc văn hoá của dân tộc ta.

II. Nội dung bài học

2. 1 Khái niệm:

Cộng đồng dân cư là toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực, giữa họ có sự liên kết, hợp tác cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung.

2.2 Xây dựng nếp sống văn hóa:

   - Giữ gìn trật tự an ninh

   - Vệ sinh môi trường xanh- sạch-đẹp

   - Xây dựng tình đoàn kết xóm làng

   - Bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan.

   - Phòng chống tệ nạn xã hội.

->Làm cho đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú.

Quét dọn đường làng ngõ xóm góp phần xây dựng nếp sống văn hóa
Quét dọn đường làng ngõ xóm góp phần xây dựng nếp sống văn hóa


2.3. Ý nghĩa

- Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

- Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

2.4 Trách nhiệm của học sinh

- Tránh những việc làm xấu.

- Tham gia những hoạt động vừa sức mình do thôn xóm tổ chức.

Lượt xem: 218

Cập nhật lúc: 28-09-2020 | 05:15 PM