Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 04:30 AM ngày 8-07-2020

Mục lục
* * * * *

I. Khái quát nội dung câu chuyện

   - Bác đã 30 năm bôn ba học hỏi, tìm đường cứu nước, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ.

   - Các di sản văn hóa của nước ta được công nhận là di sản văn hóa thế giới: Cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn…

   - Thành tựu Trung Quốc đạt được nhờ: Mở rộng quan hệ, học tập kinh nghiệm các nước khác, phát triển các ngành công nghiệp mới…

   - Bài học của trung Quốc không những giúp Trung Quốc thành công trong công cuộc đổi mới kinh tế mà còn là bài học cho các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc và Việt Nam có những nét chung về văn hóa, có mối quan hệ từ lâu đời nên việc học hỏi kinh nghiệm có nhiều thuận lợi.

=> Ý nghĩa: Phải biết tôn trọng các dân tộc khác, học hỏi những giá trị văn hóa của dân tộc khác và thế giới để góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

   -> Học hỏi: thành tựu khoa học kĩ thuật; Trình độ quản lí; Văn học nghệ thuật. Ví dụ: Máy vi tính, điện tử viễn thông, ti vi, tủ lạnh, kiến trúc…

II. Nội dung bài học

2. 1 Khái niệm:

   - Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.

   - Ví dụ: Học hỏi khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin…

Nước ta học tập mô hình trồng rau thủy canh của nước ngòai.
Nước ta học tập mô hình trồng rau thủy canh của nước ngòai.


2.2 Ý nghĩa:

Tôn trọng học hỏi các dân tộc khác tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dung đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.

2.3. Bài học rút ra

- Tích cực học tập tìm hiểu đời sống và các nền văn hóa thế giới.

   - Tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh truyền thống con người Việt Nam.

Lượt xem: 237

Cập nhật lúc: 30-09-2020 | 05:17 PM