Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5,6,7 trang 22 Sách bài tập (SBT) GDCD 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Bài tập 5: Theo em, câu nào dưới đây nói về biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh ?

A. Thường xuyên tụ tập cùng nhóm bạn vui chơi, ăn uống.

B. Buộc bạn mình phải có sở thích giống mình,

C. Bênh vực, bảo vệ nhau trong mọi trường hợp

D Luôn có nhau khi vui cũng như khi buồn.

Bài tập 6: Những cách cư xử trong quan hệ với bạn khác giới dưới đây là đúng hay sai ? (Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Cách cư xử

Đúng

Sai

A. Tôn trọng đặc điểm giới tính của bạn.

 

 

B. Đòi hỏi sự quan tâm quá mức của bạn.

 

 

C. Có cử chỉ lịch sự, tế nhị.

 

 

D. Không lợi dụng tình cảm của bạn.

 

 

E. Không chú ý đến đặc điểm giới tính của mình cũng như của bạn.

 

 

G. Không tuỳ tiện, suồng sã trong giao tiếp.

 

 

H. Có cử chỉ, tác phong giống như bạn khác giới.

 

 

 Bài tập 7: Em tán thành cách ứng xử nào dưới đây trong quan hệ với bạn khác giới?

A. Cư xử tự nhiên, không cần giữ gìn ý tứ

B. Vô tư, coi bạn là người cùng giới với mình

C. Giữ một khoảng cách nhất định trong quan hệ và giao tiếp.

D. Chiều theo mọi yêu cầu của bạn.

Hướng dẫn giải

Câu

Đáp án

Câu 5

D

Câu 6

Đúng: A,c,D,G  Sai : B, E, H

Câu 7

C

Các câu hỏi cùng bài học