Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4,5,6 trang 42 Sách bài tập (SBT) GDCD 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Bài tập 4: Theo em, việc làm nào dưới đây là tôn trọng và thực hiện quyền trẻ em ?

A. Cho trẻ bỏ học đi làm để kiếm tiền

B. Làm theo mọi ý muốn của trẻ

C. Đưa con đi tiêm phòng dịch

D. Cha mẹ ưu tiên, chiều chuông con trai hơn con gái

Bài tập 5: Việc làm nào dưới đây là vi phạm quyền trẻ em ?

A. Dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

B. Cho trẻ em hút thuốc lá

C. Buộc trẻ em hư phải vào trường giáo dưỡng

D. Yêu cầu trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học tình thươnz

Bài tập 6: Những ý kiến dưới đây là đúng hay sai ?

Ý kiến

Đúng

Sai

A. Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi giải trí, không phải làm gì.

 

 

B.Cha mẹ có quyền ngăn cấm con chơi những trò chơi có hại

 

 

C. Cho con đi học hay không là quyền của cha mẹ.

 

 

D. Khi con đến tuổi đi học, cha mẹ mới làm khai sinh cho con là vi phạm quyền trẻ em.

 

 

E. Trẻ em khuyết tật cũng được hưởng các quyền như những trẻ em bình thường khác.

 

 

Hướng dẫn giải

Câu Đáp án
Câu 4 C
Câu 5 B
Câu 6

Đúng: B,C,E
 

Sai:A,D

Các câu hỏi cùng bài học