Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 trang 8 Sách bài tập (SBT) GDCD 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy tìm những biểu hiện của siêng năng, kiên trì và những biểu hiện trái với siêng năng, kiên trì.

Hướng dẫn giải

- Siêng năng, kiên trì là đức tính tốt của con người, siêng năng được biểu hiện qua sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, kiên trì là sự thể hiện quyết tâm đến cùng, cho dù gặp khó khăn gian khổ cũng không lùi bước.

- Trái với siêng năng là lười biếng, sống dựa dẫm, ỉ lại ăn bám, Trái với kiên trì là nản lòng, chóng chán.

Các câu hỏi cùng bài học